"Sporen"
van 13 maart t/m
25 april 2010 in
het Leids Wevershuis
te Leiden