"Verpakking"
van 19 april t/m
17 mei 2009 in
het Leids Wevershuis
te Leiden