"Tekstiel en Text"
van 8 juli t/m 5 augustus 2007
in Het Leids Wevershuis te Leiden