Terug naar Leden
Geeske van Drogenbroek

De natuur is voor Geeske een grote inspiratiebron. Middels schilderen, appliqueren en vrij borduren, zowel met de hand als met de machine, probeert zij daaraan vorm te geven. Eerst maakt ze foto's en collages van het onderwerp dat haar inspireert. Daarna gaat ze experimenteren met diverse materialen en technieken, om dan toe te werken naar een uiteindelijk werkstuk.
Ze maakt ook sieraden van textiel. Zo ontwerpt en bewerkt ze bijv. kragen met als inspiratie rozenbottels. De vorm van de bessen, de glans, de kleur, de versiering op de bes, was genoeg voor haar om ermee te gaan experimenteren.

Geeske heeft op diverse ( groeps-)tentoonstellingen haar werk in binnen- en buitenland laten zien, o.a. op de 'Open Stal' in Oldeberkoop.

www.geeskebangma.nl